top of page

Onderstaande voorwaarden gelden voor boekingen van tours en reizen op maat. Het woord ‘’Aanbieder’ refereert aan:

Natuurlijk NZ

7 Terrace Road 

Leithfield 7481 Nieuw-Zeeland

NZBN: 9429051597177 (New Zealand Business Number)

 

In opdracht van derde partijen zoals luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders, hotel- en andere accommodatie aanbieders, touroperators en andere hoofdleveranciers biedt Natuurlijk NZ de klant diverse producten en/of diensten te koop aan. Deze worden overal ‘derde partijen’ genoemd.

 

Onze dienstverlening bestaat uit het regelen en coördineren van de diensten van derde partijen. Natuurlijk NZ brengt een directe contractuele relatie tot stand tussen de klant en elke derde partij. Met inachtneming van deze boekingsvoorwaarden zal Natuurlijk NZ onze diensten met redelijke zorg en vaardigheid uitvoeren.

 

Natuurlijk NZ kan geen garantie bieden voor de uitvoering van diensten, die door de derde partijen worden aangeboden. Natuurlijk NZ is niet aansprakelijk voor verlies, letsel of teleurstelling als gevolg van nalatig handelen van een derde partij. In dat geval is de derde partij verantwoordelijk.

Natuurlijk NZ aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onjuiste voorstellingen in brochures of ander materiaal van derde partijen.

BESCHRIJVING

1: BETALINGSVOORWAARDEN

Om een offerte te bevestigen en de reis te boeken, dient de klant een aanbetaling van 30% van de reissom te voldoen. Voor de aanbetaling geldt dat hier geen terugbetaling voor mogelijk is. Het resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor de vertrekdatum van de reis te worden voldaan. Indien een reis minder dan 60 dagen voor vertrek wordt geboekt, dient de gehele reissom te worden betaald. Indien de klant niet voldoet aan deze betalingsvoorwaarden, behoudt de aanbieder het recht om de boeking te annuleren en dan zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Alle prijzen in de offerte zijn in Nieuw-Zeelandse Dollers (NZD or NZ$). Betalingen kunnen worden gemaakt met een creditcard (hier zijn extra kosten aan verbonden, tussen de 2 en 3%) of door het bedrag direct over te maken naar:
Travel Advocates
Bank: ANZ National Bank Limited
Bank code (BIC/Swift): ANZBNZ22
Rekening: 01 0797 0950168 001 

Vermeld bij betaling je naam en boekingsnummer-HT. Een enkele keer moet een derde partij rechtstreeks betaald worden met gebruik van een creditcard. Van tevoren wordt gecommuniceerd welke derde partij dit zal zijn en om welk bedrag het gaat. In dat geval moet de klant Natuurlijk NZ toestemming geven om de creditcardgegevens door te geven aan de derde partij. Voor creditcardbetalingen kunnen toeslagen gelden. Wanneer de betaling met creditcard wordt gemaakt, gaat de klant ermee akkoord dat de betaling niet kan worden ‘teruggeboekt’. 

 

Natuurlijk NZ is niet aansprakelijk voor verlies veroorzaakt door het onvermogen van een derde partij om betalingen aan Natuurlijk NZ te doen voor reserveringen voor diensten die zijn gemaakt namens een reisgroep of een individuele reiziger.

2: ANNULERINGSVOORWAARDEN

2.1: Annulering door de aanbieder

In het geval de klant het verschuldigde bedrag niet betaald heeft op de overeengekomen datum behoudt de aanbieder het recht de boeking te annuleren met onderstaande annuleringskosten.

2.2: Annulering door de klant

Indien de klant de boeking wenst te annuleren worden de volgende kosten in rekening gebracht.

60 dagen of langer voor vertrek: 30% van de reissom
59-31 dagen voor vertrek: 40% van de reissom

30-8 dagen voor vertrek: 70% van de reissom

7-0 dagen voor vertrek (en no-show): 100% van de reissom

2.3: Ongebruikte diensten

Het is niet mogelijk om restitutie te verlenen voor niet gebruikte diensten als accommodatie of activiteiten zoals aangegeven in de reisomschrijving.

2.4: In het geval de klant besluit tijdens de reis deze te verlaten, is terugbetaling niet mogelijk.

2.5: We stellen als voorwaarde dat de klant tijdens de reis een geldige reis- en annuleringsverzekering heeft. De reisverzekering dekt over het algemeen verlies of schade aan je bagage, maar vergoedt ook onverwachte kosten die jij maakt na bijvoorbeeld een ongeval of bij ziekte. Een annuleringsverzekering dekt (soms een deel van) de kosten wanneer jouw reis onverwacht niet door kan gaan door een ernstige gebeurtenis, zoals ziekte, een ongeval of overlijden van jezelf of een familielid. Ook wanneer je jouw reis moet afbreken komt een verzekering van pas.

Boekingsvoorwaarden

3: GELDIGE REISDOCUMENTEN

3.1 Paspoort en reisdocumenten

De klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een geldig paspoort en alle vereiste reisdocumenten zoals bijvoorbeeld een NZeTA en indien nodig een transitvisum. Indien de klant de reis niet kan maken wegens het ontbreken van de benodigde reisdocumenten zijn de kosten daarvan voor zijn/haar rekening.

 

3.2 Reisbescheiden

Alle reisbescheiden zoals vouchers en tickets worden uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de klant toegezonden per email, tenzij de reissom nog niet 100% is betaald. Als de klant de reisbescheiden 10 dagen voor vertrek nog niet heeft ontvangen, dient deze de aanbieder meteen op de hoogte te stellen.

4: SPECIALE VERZOEKEN

De klant kan de aanbieder vragen om speciale verzoeken ( bv. begane vloer accommodatie, bed type etc.) op het moment van het samenstellen van de offerte. De aanbieder zal deze verzoeken in behandeling nemen, maar kan geen garanties bieden dat dit ten alle tijden mogelijk is.

5: WIJZIGINGEN EN OVERMACHT

5.1 Wijzigingen door de aanbieder

De aanbieder kan voor aanvang van de reis indien nodig eenzijdig kleine wijzigingen in de reis doorvoeren. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

5.2 Wijzigingen door de klant
Mocht de trip door ziekte, een ongeval of iets ernstigers geannuleerd of aangepast moeten worden, dan nemen we de stress graag uit handen. Aanpassingen aan offertes zitten in de prijs inbegrepen, maar mochten er na het bevestigen en boeken van de reis aanpassingen gemaakt moeten worden dan wordt hiervoor NZD75,00 per uur voor gerekend, plus eventuele extra kosten van de accommodatie, activiteiten of transport (reizen in een ander seizoen kan meer of minder kosten, alleen het verschil wordt in rekening gebracht of terugbetaald). Zelden zullen er met spoed aanpassingen gemaakt worden en als dit betekent dat we tussen 20.00 en 7.00 uur NZST werken, dan wordt dit met 150% berekend. 

5.3 Radicale wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de aanbieder voor aanvang van de reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. De klant kan de wijziging aanvaarden, samen een alternatieve reis opstellen of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de klant betaalde reissom terugbetaald. De aanbieder kan de klant een redelijke termijn stellen waarbinnen de klant zijn keuze duidelijk dient te maken.

Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

5.4 Overmacht

In het geval van overmacht behoudt de aanbieder het recht om wijzigingen in de reis aan te brengen of deze (bepaalde activiteiten of accommodatie) te annuleren. Overmacht betekent in dit geval: Oorlog, sociale onrust, natuurrampen, vertragingen, brand of andere schade aan voertuigen, faillissement van vervoerders en serviceaanbieders verbonden aan de reis.

6: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

6.1 Persoonlijke Aansprakelijkheid

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen, extra uitgaven die het gevolg zijn van vertragingen, ongelukken, natuurgeweld of politieke onrust. De klant is verantwoordelijk voor het hebben van een reis- en annuleringsverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de inhoud van de polis.

6.2 Schade verhalen

De aanbieder is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

6.3 Geen recht op vergoeding

De klant heeft geen recht op vergoeding van schade die de klant oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

  1. De klant;

  2. Derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen.

  3. Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


6.4 Dubbele compensatie

De klant heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de klant recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen dan krijgt de klant niet ook nog een compensatie op grond van deze overeenkomst.

6.5 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade is beperkt tot maximaal driemaal de reissom, indien de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de aanbieder.​​ Indien de aanbieder aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de klant, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen die betrekking hebben op de individuele

reisdiensten.

7: KLACHTEN TIJDENS DE REIS

Natuurlijk NZ streeft er naar professionele reisdiensten van uitzonderlijke kwaliteit te leveren. Natuurlijk NZ doet er alles aan om in te spelen op de behoeften en zorgen van klanten en om klachten zo snel mogelijk op te lossen. Feedback van klanten is welkom, omdat dit ons helpt onze dienstverlening te verbeteren.

De klant dient direct contact op te nemen met Natuurlijk NZ mocht er een klacht zijn. Als een tekortkoming niet ter plaatse kan worden opgelost dan heeft de klant de mogelijkheid deze schriftelijk in te dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de reis.


Klachten die ter plaatse niet zijn gemeld kunnen na afloop van de reis niet in behandeling worden genomen.

bottom of page